Mobile Video editor

โปรแกรมตัดต่อวีดีโอมือถือ ใช้งานง่ายๆ ผ่าน Application

KineMaster ผ่าน Apps มือถือ Android ที่กำลังนิยมในปัจจุบันสามารถแก้ไขวิดีโอของคุณให้ “ง่ายต่อการใช้งาน” คุณอาจต้องการโปรแกรมตัดต่อวีดีโอหากคุณต้องการแยกเสียงออกจากวิดีโอหรือเพิ่มเสียงอื่นๆ