ผู้ประกอบการไทย วาดฝันบุกญี่ปุ่น เพื่อนการตลาดระหว่างประเทศ ที่ดีขึ้น

เชิญผู้ประกอบการไทยบุกตลาด Life Ending เผยญี่ปุ่นสู่สังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ ชี้ให้เห็นว่าจำนวนเงินเป็น 5.9 พันล้านบาท นางมาลีโชคเลิศเลิศอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยรายงานจากสำนักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่าอุตสาหกรรม Life Ending เป็นธุรกิจบริการที่ตอบสนองสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตามสถิติในปี 2000 จำนวนผู้เสียชีวิตในญี่ปุ่นถึง 1 ล้านคนและคาดว่าภายในปี 2563 จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1.43 ล้านคนซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับพิธีศพมีแนวโน้มที่จะขยายเช่นกัน

ก่อนหน้านี้สถาบันวิจัย Yano เปิดเผยการสำรวจตลาดธุรกิจงานศพในประเทศญี่ปุ่นซึ่งบ่งชี้ว่าในปี 2556 มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 5.9 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.3% จากปีก่อนโดยมีรูปแบบและการขยายตัวที่หลากหลายมากขึ้น ของตลาดในธุรกิจนี้ทำให้ผู้คนเข้ามาในตลาดนี้จากหลายวงการไม่ว่าจะเป็น บริษัท ค้าปลีกอย่างอิออนหรือ บริษัท ให้บริการขนส่งมันยังขยายไปถึงงานศพสัตว์เลี้ยง เพราะคนญี่ปุ่นหลายคนมีนิสัยรักสัตว์เลี้ยงและมีความผูกพันในฐานะหนึ่งในสมาชิกในครอบครัว แม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูง แต่เจ้าของก็ยินดีจ่าย

“บริการในช่วงสุดท้ายของชีวิตครอบคลุมบริการก่อนตายรวมถึงการจัดการทรัพย์สินให้คำแนะนำเกี่ยวกับมรดกบริการทางการแพทย์และพยาบาลให้บริการในพินัยกรรมและเขียนสมุดบันทึกขั้นสุดท้ายจองสุสาน, เตรียมพิธีศพตั้งแต่มีชีวิตบริการหลังความตายคือ พิธีศพทำบุญครบรอบวันตายบริการจัดพิธีหรือจัดตัวแทนผู้มีเกียรติรักษาจิตใจให้กับสมาชิกครอบครัว ฯลฯ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 650,000 บาท ”

สำนักงานการค้าต่างประเทศในกรุงโตเกียวระบุว่าสินค้าไทยที่มีโอกาสในตลาดนี้ ได้แก่ เครื่องประดับสำหรับใส่กระดูกสำหรับถือชามกระดูกแท่นบูชาดอกไม้สดเครื่องแต่งกายและเครื่องแต่งกาย รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดงานศพสัตว์เลี้ยงเช่นโลงกระดาษชุดสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อรำลึกถึง

อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในวันนี้เปิดรับแนวคิดเพิ่มเติม มีทัศนคติเกี่ยวกับจุดจบของชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้รูปแบบของกิจกรรมตามประเพณีกลายเป็นรูปแบบอิสระไม่ยึดติดกับประเพณีเศร้าโศกและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งคนรักสุดท้ายด้วยความสุขที่สดใสและมีสีสันตกแต่งสถานที่ด้วย ความรักของผู้ประกอบการไทยที่ถึงแก่กรรมควรมีแนวคิดใหม่ ในการผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมนี้และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นในอนาคต

 

ขอบคุณแหล่งที่มา thairath.co.th

เรียบเรียงโดย โปรแกรมตัดต่อ.com